Kirsten Boele

achtergrond: Salomon van Ruysdael, Rivierlandschap, 1646

  • partner
  • de goede zaak toegewijd
  • diepgang en scherpte

Kirsten is sinds 2011 werkzaam bij Wybenga Advocaten. Zij is met name werkzaam op het brede gebied van haven en handel en daarnaast ook op het gebied van het maritiem arbeidsrecht. Kirsten treedt op voor werven, reders, uitzendbureaus, opslagbedrijven, ondernemingsraden en zeevarenden. Daarnaast adviseert Kirsten visserijbedrijven. Kirsten heeft een gevarieerde beslag- en executiepraktijk, vaak met internationale aspecten. Zij houdt zich bezig met scheepsbeslagen en arrangeert gerechtelijke veilingen van zeeschepen. Bovendien adviseert zij over handhavingskwesties in de maritieme sector. Denk daarbij aan het aanvechten van boetes voor overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).