Bert van Mieghem

achtergrond: Evaristo Baschenis, Stilleven van muziekinstrumenten, boeken en sculptuur, ca. 1650

  • partner
  • vindingrijk
  • nuchter en pragmatisch  

Bert van Mieghem studeerde in Leiden. Bert werkt sinds 2007 bij Wybenga|advocaten. Hij staat ondernemingen en particulieren bij in civiele en ondernemingsrechtelijke geschillen. Hij adviseert, onderhandelt en procedeert. Bert van Mieghem heeft bijzondere belangstelling voor en ervaring met juridische kwesties met een Duits(talig) aspect. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om bijstand aan Duitse bedrijven met een geschil in Nederland, en de begeleiding van Nederlandse ondernemingen die actief worden op de Duitse markt.